Zvolte prosím oblast

Moto sdružení:

"Získat vlastnictví k obecnímu bytu co nejkratší,
nejjednodušší a nejlevnější cestou - spojme síly."

Smysl:

 • Sdílení aktuálních informací
  • výklady jednotlivých ustanovení Usnesení v praxi
  • Informace o případných změnách
  • podle průběhu jedné etapy je možné předvídat začátek a průběh těch dalších
 • Předávání si zkušeností
  • Postupy řešení jednotlivých problémů a jak zafungovaly.
  • možnost konzultovat vzniklé situace
 • Hledání úspor a výhod

 

Co se stane v jiném domě, v jiné etapě nebo v jiné privatizaci může se týkat i nás

 

Zvolte prosím oblast