Aktuality

Dohoda spolupráce s občanským sdružením Obecní domy Praha 11

15.11.2012

Naše sdružení uzavřelo dohodu o spolupráci s občanským sdružením Obecní domy Praha 11. Prvním krokem bylo svolání schůze členů tohoto sdružení v salonku restaurace Vetešárna za účasti členů vedení obou sdružení.

Setkání proběhlo ve velmi konstruktivní atmosféře. Členové vedení občanského sdružení Obecní domy Praha 1, JUDr. Holub a Věra Grandeová, se projevili jako úžasní lidé s maximální snahou dotáhnout proces transformace do úspěšného konce. Stejně tak, jak se předseda sdružení p. Matěja a místopředseda sdružení JUDr. Holub, dnes zastupitelé městské části Prahy 11, zasloužili o prosazení privatizace obecních bytů, tak Věra Grandeová před několika lety prosazovala na magistrátu hl. města Prahy myšlenku privatizace magistrátních bytů.
Cílem této porady bylo především sdělit si nejnovější informace a výklad jednotlivých ustanovení pravidel, jak se ukázalo v praxi. 
Základem další spolupráce bude především předávání si zkušeností, hledání nejvýhodnějších řešení pro nájemce a zajištění jejich informovanosti.
Schůze zcela jednoznačně přijala závěr, že je třeba si byty koupit mimo jiné již proto, že se nájmy budou stále zvyšovat (všichni jsme již obdrželi nový výměr, který má činit 136 Kč za m2). Dle našich propočtů by ani v případě půjčky měsíční splátka neměla přesahovat dosavadní měsíční nájem (konkrétní propočty budou provedeny, až budou známy konkrétní ceny jednotlivých technologických celků a počet nájemníků, kteří byt budou kupovat, atd.).

Zvolte prosím oblast