Nejčastější dotazy

Pro Hl. m. Prahu (změnit)

  • Chci se zeptat, jak je to s oprávněností nájemce, který vlastní nemovitost? Někde jsem slyšela, že je možné vlastnit nemovitost vzdálenou od Prahy víc než 65 km.

Pro účely pravidel transformace bytového fondu schválené Zastupitelstvem Hl. města Prahy (viz. příloha) vzdálenost nemovitosti není zcela rozhodná. Klíčové je, jestli je nebo není určená k bydlení. Toto zjistíte z listu vlastnictví předmětné nemovitosti.

Pokud tato nemovitost není v Praze a vy např. v Praze pracujete, nebo je zde nějaká další objektivní skutečnost, která Vám brání v užívání této nemovitosti, lze požádat o vyjímku stanovenou v Usnesení: "(vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat aby užíval pouze jeden byt)".

  • Jaká bude stanovená cena bytu? Všechny ostatní dotazy jsou podle mě předčasné a možná bezpředmětné.

Cena bude stanovená znaleckým posudkem, jehož vypracování zadá stávající vlastník domů, ve Vašem případě Hlavní město Praha. Tyto posudky se vyhotovují před začátkem každé etapy. Objevují se názory, že o způsobu prodeje je možné ještě jednat. To je buď omyl, nebo záměrná dezinformace. Postup prodeje byl už usnesením schválen. Prostor pro jednání o ceně je tedy pouze v souladu s tímto usnesením.

Např. v I. etapě - Hlubočepy (Barrandov) vychází ve většině technologických celků cena cca. 17 tis./m2.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.

  • Je možné udělat si vlastní znalecký posudek na technologický celek?

Pravidla transformace bytového fondu schválená zastupitelstvem Hl. města Prahy stanovují, že zadavatelem znaleckého posudku bude Hl. město Praha. Zároveň máme informaci, že na jiný odhad nebude brán zřetel.

  • Je nutné, aby kupujícím bylo družstvo, nebo to může být i jiná právnická osoba, např. s.r.o.?

Hl. město Praha prodá technologicko-funkční celek pouze družstvu založenému v souladu s pravidly stanovenými Usnesením Zastupitelstva Hl. města Prahy (viz. příloha). Jiná právnická osoba to tedy být nemůže.

  • Mám nájemní smlouvu na dobu určitou. Jsem oprávněný nájemce?

Jste, pokud neskončila její platnost. Oprávněným nájemcem je i podnájemce, který má uzavřenou nájemní smlouvu s právnickou osobou (např. správní firmou).

  • Co se stane, když se dohodneme na koupi domu, ale někteří nájemníci se rozhodnou byt nekoupit?

"Nejdříve je potřeba definovat si pojem dohodneme. Toto rozhodnutí musí odsouhlasit více než 60% oprávněných nájemců v daném technologicko-funkčním celku. Celý dům pak kupuje bytové družstvo, složené z oprávněných nájemců, kteří se rozhodli do něj vstoupit. Toto bytové družstvo musí založit stanoveným způsobem. V praxi to pak znamená, že bytové družstvo vlastní i byty těch nájemců, kteří do něho nevstoupili. Ti mu pak platí nájem. Samozřejmě když např. neplatí, musí to řešit bytové družstvo, zpravidla v osobě správce nemovitosti."

  • Byt ve kterém bydlím je v majetku magistrátu hl. města Prahy a spadá do 1. vlny privatizace. V našem domě jsou volné byty. Jak s nimi bude naloženo?

Volné byty jsou nabídnuty formou výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu vždy před začátkem každé etapy. Vítězem výběrového řízení se pak stává ten, kdo nabídne nejvyšší částku za 1. měsíční nájem. Dále pak platí normální nájem. Byty připravené do soutěže jsou pravidelně vyvěšovány na úřední desce Hlavního města Prahy.

  • Co je technologicky - funkční celek?

Technologicky funkční celek musí být stavebně a technicky uspořádán tak, aby mohl plnit samostatnou základní funkci budovy. Jinými slovy, když ostatní vchody okolo Vás spadnou, měly by jste fungovat bez jakéhokoli omezení dál - teplá voda, výměníky, elektřina, odpady atd.

V přiloženém usnesení jsou technologicky - funkční celky vždy odděleny bílými řádky. U těch s více vchody je v nich navíc uveden i součet všech bytů celku.

  • Je možné založit si na každý vchod zvlášť družstvo, anebo opravdu musíme založit jedno družstvo pro celý technologický celek, v našem případě 6 vchodů? Vždyť se vůbec neznáme.

I toto je striktně dané schválenými Pravidly transformace bytového fondu. Na každý technologicky-funkční celek musí být založeno jedno družstvo. Zároveň to má zásadní praktický význam. Jinak by jste se museli např. domlouvat s cizím družstvem z vedlejšího vchodu, jestli můžete opravit něco, co je umístěno v jejich vchodu a za kolik, přestože to potřebujete k provozu vašeho vchodu.

Dokumenty ke stažení:

31.8.2012
icon
Pravidla postupu prodeje - Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 17/4 ze dne 24.5.2012

Zvolte prosím oblast